ΑΡΧΙΚΗ

[rev_slider alias="WaterForumgr"]
[rev_slider alias="WaterForumgr"]

Το φόρουμ θα επικεντρωθεί στην ποιότητα του πόσιμου νερού, στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και θα παρουσιάσει καινοτόμες τεχνολογίες που θα διασφαλίσουν ότι την επαρκή ποσότητα καλής ποιότητας νερού για τις ανάγκες των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Στοχεύει στην παροχή ευκαιριών στους ερευνητές, τους μηχανικούς και τους εμπειρογνώμονες του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας, και των επιχειρήσεων ύδρευσης, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την επιβάρυνση του νερού και των τροφίμων από  βαρέα μέταλλα που προέρχονται από φυσικές πηγές ή ρύπανση.