ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Αλέξανδρος Ν. Αγγελόπουλος, (1972), είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο Aldemar
Resorts, στον οποίο δραστηριοποιείται από το 1994. Κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Management από το Πανεπιστήμιο της
Βοστόνης.

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ΕΛΛ (2021)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ