ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο της Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ‘Διαχείριση αποβλήτων’, Συντονιστής της Θεματικής ενότητας ‘Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων’ ΔΙΑ (60) Απρίλιος
2017-μέχρι σήμερα.
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (από 01 Σεπτεμβρίου, 2016, επανεκλεγείς τον Μάιο του 2019 για τριετή θητεία έως 31 Αυγούστου, 2022).

 

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καλαβρουζιώτης-cv-short-greek_30_3_2021