ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Μιχαήλ Καρακατσάνης.
Γενικός Γραμματέας Δήμου Χερσονήσου.
Πτυχιούχος Μετεωρολόγος-Προγνώστης.
Πτυχιούχος Ιστορικός Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Απόφοιτος του National Weather Center των Η.Π.Α.
Αξιωματικός (ε.α) της Πολεμικής Αεροπορίας.
Μέλος της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, καθώς και του International Association of
Broadcast Meteorology (IABM) – του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (W.M.O).
Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης της ειδικότητάς του σε Πολεμικά Αεροδρόμια και στην
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ).
Έχει υπηρετήσει επίσης σε Επιτελικές θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Διεύθυνση
Μεταθέσεων Προσωπικού), στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Πολεμικής Αεροπορίας
(ΕΓΑ/ΓΕΑ), καθώς και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Στρατιωτικό Γραφείο του Υπουργού
Άμυνας ως σύμβουλος-επιτελής του Υπουργού σε θέματα Προσωπικού της Πολεμικής
Αεροπορίας).

CV-karak
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ