ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Μαρία Εμμ. Κοζυράκη
Σύντομο βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1971 στο Ηράκλειο και μεγάλωσε μεταξύ Κρήτης και Χαλκιδικής.
Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σχολή Γεωτεχνικών
Επιστημών/Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος) και εξειδικεύτηκε
στο Εδιμβούργο (M.L.A. – Heriot Watt University) και στο Α.Π.Θ. (Ph.D. –
Σχολή Γεωπονίας). Από το 1998 εργάζεται στη δημόσια διοίκηση, αρχικά στην
αυτοδιοίκηση με την έναρξη του προγράμματος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και μέχρι το
2001 και, στη συνέχεια στην περιφερειακή κρατική διοίκηση (Περιφέρεια και
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης.
Με την αριθ. 14026/2017 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών διορίστηκε ως
Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με διαδικασία
αξιολόγησης του Α.Σ.Ε.Π. σε συνέχεια της αριθ. 1ΣΑΔ/2015 ΑπόφασηςΠροκήρυξης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
την επιλογή των επτά Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας

0203_maria_kozyraki
ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ