ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΤΗΛ.: 00357 25002398
Email: konstantinos.makris@cut.ac.cy
Ο Δρ. Μακρής είναι αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής υγείας και
επιβλέπει το εργαστήριο Νερό και Υγεία στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Διετέλεσε ως εξωτερικός καθηγητής περιβαλλοντικής υγείας στο Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγείας, στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ΗΠΑ (2009-2015).
Η ερευνητική ομάδα του Δρ. Μακρή στοχεύει στη μείωση κινδύνου υγείας για σειρά
περιβαλλοντικών ρύπων που βρίσκονται στο πόσιμο νερό αλλά ταυτόχρονα και σε
άλλα περιβαλλοντικά μέσα. Προς αυτόν το σκοπό, η ομάδα του εφαρμόζει
βελτιωμένα πρωτόκολλα αξιολόγησης του ανθρώπινου εκθεσιώματος,
συμμετέχοντας σε πληθυσμιακές μελέτες στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το
Κουβέιτ, την Ολλανδία και τη Νορβηγία.
Το εργαστήριό του είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα όργανα αξίας> 0,5
εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία δικών του δεδομένων βιοδεικτών και
μεταβολισμού. Από το 2009, έχει λάβει εξωτερική χρηματοδότηση ύψους> 1,5
εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ, το Κυπριακό ΙΠΕ, το δίκτυο BBMBI-LPC στην ΕΕ και
το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του
Χάρβαρντ.

 

0113.makris-1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ