ΦΡΥΓΑΝΑΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Εισήγηση Αναστασίας Φρυγανάκη,

φιλόλογος, εκπρόσωπος του Οικομουσείου Κουρητία Οδός, πρόεδρος του ομίλου Ρεθύμνου για την Unesco

Τίτλος: «Η Αειφόρος – Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική της Σχολικής Μονάδας εργαλείο απόκτησης θετικής στάσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Το νερό, πηγή ζωής»

Η εισήγησή μου σήμερα στο 2ο  παγκόσμιο forum για το νερό στην Κρήτη αναφέρεται στη μεγίστη σημασία, το σημαντικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής, της άτυπης δηλαδή εκπαίδευσης που σε συνεργασία με την τυπική εκπαίδευση (το αναλυτικό πρόγραμμα) συντελούν στην απόκτηση θετικής στάσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς των νέων, των αυριανών πολιτών  γενικά στη ζωή τους και στην κοινωνία. Θα επικεντρωθώ στο πολυτιμότερο αγαθό για τη ζωή του ανθρώπου και ολόκληρου του πλανήτη,  στο νερό.

fryganakh anastasia
003.fryganaki_anastasia_cv